Home

De stichting heet Con-Sense. Con-Sense en staat voor: concern with sense, invest with conscience.

Con-Sense biedt financiële ondersteuning aan initiatieven die bijdragen aan een eerlijkere, socialere en milieuvriendelijkere leefomgeving. De Stichting zal zich vooral bezighouden met het verbeteren van arbeidsomstandigheden van werknemers. Zorgen voor kennisoverdracht en behoud van milieu, het versterken van producenten- en andere maatschappelijke organisaties in ontwikkelingslanden die werken aan de duurzame ontwikkeling van hun economie. Met name van belang is het teweegbrengen van een verandering in denk/werkproces

Algemene gegevens:

Naam: Stichting Con-Sense

Fiscaal nummer: 8216.84.073

Adres: Watertorenstraat 4, 4921 XG  MADE