Wees de Foto Sierra Leone (2013)

Wees de Foto Sierra Leone (2013)

In 2007 maakten Ellen van Doorn en goede vriendin Annelies kennis met de weeskinderen van The Needy Today in Freetown, Sierra Leone. Destijds maakten ze voor elk kind een fotoalbum, vanuit Stichting Wees de Foto (www.weesdefoto.nl), als tastbare herinnering aan wie ze zijn. Een bijzondere ontmoeting die enorm veel effect bleek te hebben op de eigenwaarde van de kinderen.

Het doel is om tijdens onze reis samen met de kinderen te gaan fotograferen. De kracht van elke foto die destijds gemaakt werd, toverde een glimlach op de gezichtjes van zelfs de meest teruggetrokken kinderen. Het gelijk terug kunnen zien van hun digitale foto noemden ze zelfs ‘toveren’. Het is de bedoeling om door middel van allerlei leuke activiteiten de kinderen leren te fotograferen. Door hun eigen ogen. Onbevangen. Ze kiezen zelf hun favoriete foto’s uit, die in Nederland zijn geëxposeerd. De opbrengst van de verkoop van foto’s is bedoeld voor de 44 kinderen die naar het middelbaar onderwijs gaan.