Stichting Creating Changes Nederland (februari 2015)

Stichting Creating Changes Nederland (februari 2015)

De Stichting Creating Changes Nederland, helpt de meest kwetsbare (wees)kinderen en gehandicapten(kinderen) in de bergen van Noord Thailand.

Dit wordt bereikt door een speciaal daarvoor ontwikkelt ambulante programma genaamd “CHEOPS”.

Een belangrijk onderdeel van dit programma is het uitvoeren van vrijwilligerswerk voor de allerarmste en hulpbehoevende kinderen en volwassenen.

Door dit vrijwilligerswerk is de basis ontstaan van de ontwikkeling en uitvoering van de coachings en onderwijsprogramma’s voor de allerarmste (gehandicapte) kinderen.

Uitgangspunt van de Stichting is dat zij de kinderen begeleidt in hun eigen sociale omgeving. Hierdoor raken de kinderen niet vervreemd van hun eigen sociale omgeving en cultuur. Door het delen van verantwoordelijkheden, mbt. de begeleiding van het kind, met de verzorgers en sociale omgeving van het kind, het mede ontwikkelen van kansen en mogelijkheden in het dagelijks bestaan, wil de Stichting een duurzame positieve ontwikkeling qua toekomstperspectief voor het kind en zijn / haar sociale omgeving ontwikkelen. Met een donatie door Stichting Con-Sense heeft zij de aanschaf van schoolpakketten en materialen  voor de kinderen die onder de zorg van de Stichting vallen kunnen verwezenlijken.