Project Oeganda 2018-2020

Project Oeganda 2018-2020

Geen kind mag alleen opgroeien. SOS Kinderdorpen gelooft dat familie de enige effectieve plek is voor de ontwikkeling van een kind. Daarom zorgen we ervoor dat kinderen kunnen opgroeien in een veilige, liefdevolle familie – bij voorkeur hun eigen familie.

Wereldwijd staat 1 op de 10 kinderen er alleen voor of groeit op in een onveilige situatie. Voor deze kinderen zet SOS Kinderdorpen zich in 135 landen en gebieden structureel in. We steunen kwetsbare families bij de zorg en bescherming van hun kinderen, zodat voorkomen wordt dat de familie uiteenvalt. Kinderen die er alleen voorstaan of in een onveilige situatie opgroeien, geven we een nieuw thuis binnen een (SOS) familie. Ze kunnen naar school en aan relevante, praktische en persoonlijke vaardigheden werken, zodat zij later voor zichzelf en de mensen om hun heen kunnen zorgen. Want wat een kind leert, geeft het door.

In noodsituaties bieden we vanuit onze lokale organisatie en faciliteiten bescherming en duurzame, efficiënte hulp aan kinderen en families.

FAMILIEVERSTERKENDE PROGRAMMA OEGANDA

De beste plek voor een kind om op te groeien, is bij zijn biologische familie. Maar door armoede, ziekte of overlijden van (één van) de ouders kunnen veel ouders in Oeganda hun kinderen niet geven wat ze nodig hebben: een veilig en liefdevol thuis, de juiste (medische) zorg, goed onderwijs en daarmee de kans op een zelfstandige toekomst. Het is een vicieuze cirkel, maar wel één die met de juiste hulp doorbroken kan worden.

Om te voorkomen dat kinderen er alleen voor komen te staan en families uit elkaar vallen is SOS Kinderdorpen actief met familieversterkende programma’s in Oeganda. Met ons familieversterkende programma ondersteunen en versterken we familiesmet de zorg en bescherming van hun kinderen. Zo voorkomen we dat kinderen door omstandigheden worden verwaarloosd of verlaten. Per familie kijken we naar de problemen en wat nodig is om hen te helpen op het gebied van:

  • Opvoedvaardigheden en zorg
  • Economische versterking
  • Basisbehoeften en voorzieningen

Bij een familieversterkend programma hoort een persoonlijk en haalbaar ontwikkelplan gericht op begeleiding gedurende meerdere jaren. Hierin nemen families verantwoordelijkheid voor hun eigen ontwikkeling om zo duurzame verandering in hun leven mogelijk te maken.

“Timothy kon lang niet naar school omdat ik het schoolgeld en het noodzakelijke uniform niet kon betalen. SOS heeft die kosten op zich genomen en ondersteunt mij bij het vergroten van mijn inkomsten.” – Jennifer, moeder uit het familieversterkende programma