Het Bestuur

Werkzaamheden van het bestuur

In dit hoofdstuk worden de werkzaamheden van het bestuur geïnventariseerd. Er wordt uitgegaan van een werkend bestuur waarbij sprake is van een inzet op basis van vrijwilligheid.

De werkzaamheden waarvoor een bestuur komt te staan zijn hieronder in het kort opgesomd:

  • ontwikkelen en vaststellen van een visie, beleid en strategie, alsmede regelmatige evaluatie hiervan;
  • zorg dragen voor vermogensbeheer en een beleggingsbeleid;
  • bewaking en naleving statuten en (evt) huishoudelijk reglement;
  • onderhouden interne en externe kontakten;
  • beheren van financiële administratie;
  • zorg dragen voor verslaglegging
  • het aanbrengen en selecteren van projecten.

De verdeling van het bestuur ziet er per 13/02/2017 als volgt uit:

  1. Evelien Vlasblom         voorzitter
  2. Jacqueline Verhulst     secretaris/ penningmeester
  3. Edward Hendrickx       bestuurder