Doelstellingen

De doelstellingen van de stichting Consense luiden:

Con-Sense biedt financiële ondersteuning aan initiatieven die bijdragen aan een eerlijkere, socialere en milieuvriendelijkere leefomgeving. De Stichting zal zich vooral bezighouden met het verbeteren van arbeidsomstandigheden van werknemers. Zorgen voor kennisoverdracht en behoud van milieu, het versterken van producenten- en andere maatschappelijke organisaties in ontwikkelingslanden die werken aan de duurzame ontwikkeling van hun economie. Met name van belang is het teweegbrengen van een verandering in denk/werkproces;

Het door middel van maatschappelijk verantwoord ondernemen betrekken van bedrijven, bancaire instellingen en investeerders bij de ontwikkeling van handelsketens met meerwaarde voor producenten;

Het betrekken van burgers en consumenten bij en het creëren van draagvlak in samenleving voor duurzame economische ontwikkeling binnen globaliserende economische en culturele verhoudingen, door een voorlichtingsbeleid te voeren gericht op bewustwording en gedragsverandering.

Dat mensen in diverse landen een bepaalde ontwikkeling/verandering kunnen gaan doormaken om zodoende op een maatschappelijk verantwoorde manier zelf beter in hun levensbehoefte kunnen voorzien. Zelfontwikkeling waardoor zelfredzaamheid van mensen is hierbij dan ook een belangrijk speerpunt.