Beloningsbeleid

Beloning bestuursleden

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben eventueel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte en door het bestuur goedgekeurde kosten .

De Stichting heeft geen medewerkers. Er zijn geen loonkosten